Kastrup Boldklub / Nyhedsarkiv / Referat af Generalforsamling i Kastrup Boldklub 13/03 - 2018

Referat af Generalforsamling i Kastrup Boldklub 13/03 - 2018

Udgivet den: 14. marts 2018 - 8:27

KB-logo-320px.jpgDer blev 13 marts afholdt generalforsamling i Kastrup Boldklub. Efter den danske nationalret Stegt Flæsk med persillesovs, var forsamlingens medlemmer klar til den årlige generalforsamling, hvor beretning, regnskab og økonomi var nogle af punkterne der skulle gennemgås.

Der var genvalg til formand Jackie Lauridsen og Christian Theilgaard og Jacob Z Simonsen, blev også genvalgt for den kommende 2 årig periode.

På mødet blev Lars Skov Petersen også udnævnt til æresmedlem i Kastrup Boldklub. Meget fortjent og stort tillykke til Lars.
Bestyrelsen vil gerne takke de fremmødte for et godt møde.

Hilsen
Bestyrelsen

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Kim Højlund er valgt som dirigent - tillykke.

2. Bestyrelses beretning

Jackie fortæller om hvordan det går i klubben.Bl.a. takkede Jackie Tanja Kreuger, Anders Nannerup og Kenneth for deres utrættelige arbejde i bestyrelsen.
Efter en gennemgang af beretningen, viser vi i Kastrup Boldklub at der sker mange ting.
Beretningen er hermed godkendt.

Årsberetning 2017

3. Aflæggelse af regnskab

Klubben har gennem 2017 ført en meget stram økonomi. Vi brugte ikke særlig mange penge.Kastrup Boldklub er tilbage på plus-siden hvad angår økonomi.
Økonomien har svinget meget i senere år.
Egenkapitalen er øget til 511.000 kr.
Likvide aktiviteter i Danske Bank udgjorde ca. 632.000 kr.
Regnskabet er hermed godkendt.

4.Fremlæggelse af budget for 2018 til orientering

Vi forventer et overskud på 55.000 kr.
På indtægtssiden har vi nogle kommentarer:
Vi lejer ikke lokaler ud til DUCAS i 2018.
Vi forventer at få et regnskab fra Crown Plaza, så vi på den måde forsøger at ramme rigtigt ift. økonomi.

Kommentarer ift. ungdom:

Udgifter til A27 ligger på 25.000 kr.

Kommentarer ift. 1. senior:

Vi overfører i 2018 mindre penge til Elite APS.
Der blev stillet spørgsmål til bøder og hvad man kan få en bøde for. Svaret er bl.a. ved udeblivelse af kampe, for sene afmeldinger og manglende holdkort-indlevering.

Kommentarer ift. fælles udgifter:

Forhåbentlig kan vores fælles udgifter blive mindre.
Vaskeriet har fået nye vaskemaskiner - næsten over hele linjen.
I bestyrelsen har vi valgt at udskifte vores hjemmeside, så den efter sommerferien kører efter DBU-standard.
Kontingent-betalingen er blevet ændret, så man automatisk bliver opkrævet kontingent. Et godt eks. er at Anette gerne skulle se at der gået penge ind d. 2 juli, når der er blevet opkrævet d. 1. juli. Det skal ske helt automatisk.
Kunstbanen ønsker vi at investere nogle penge i. Vi håber på at komme nærmere en aftale med kommunen omkring en kunstbane på Røllikevej.

5. Indkommende forslag

Ingen modtaget.

6. Valg af bestyrelsen

På valg:

- Jackie Lauridsen (Villig til genvalg)
- Han får genvalg

 - Christian Theilgaard (Villig til genvalg)
- Han får genvalg.

- Jacob Z Simonsen (Villig til genvalg)
- Han får genvalg

7. Valg af revisorer

- Alfi (Villig til genvalg

- Bodie (Villig til Genvalg)

- De får begge to genvalg

 8. Øvrige valg.

Æresmedlem - Lars Skov Petersen

9. EVT.

Intet at debattere.