Kastrup Boldklub / Nyhedsarkiv / Oprettelse af et forældreudvalg og ønske om flere trænere

Oprettelse af et forældreudvalg og ønske om flere trænere

Udgivet den: 10. september 2017 - 11:00

Kære forældre på årgang U5-U16.

bestyrelse.jpgI Kastrup Boldklub mærker vi at der generelt er en rigtig god stemning på de årgange I repræsenterer.
Vi er rigtig glade for at se så mange forældre på banerne til hverdag og i weekenderne, og det er noget vi som ledelse og koordinatorer sætter utrolig stor pris på. Opbakningen til spillerne og til klubben virker til at være god rundt omkring på årgangene, og når spillerne mærker den gode stemning, bliver de også automatisk glade for at spille fodbold i Kastrup Boldklub.
Vores værdier "respekt", "glæde", "engagement", "professionalisme" og "udvikling" kommer i den grad i spil, når I som forældre skaber god stemning på årgangene (jf. klubbens blå tråd), og det vil vi gerne gøre endnu mere ved.

Et forældreudvalg
Derfor har undertegnede tænkt, om det var muligt at danne et såkaldt forældreudvalg, hvor 1-2 forældre fra hver årgang repræsenterede udvalget.
Formålet er at få flere forældre til at deltage i Kastrup Boldklubs foreningsliv og samtidig også være med i nogle beslutningsprocesser der kan gøre klubben stærkere.
Herunder har jeg ridset nogle punkter og aktiviteter op, som forældreudvalget skal fokusere på og deltage i:

  • Stille sig til rådighed, når der er forældremøder på diverse årgange. Her kan de snakke lidt om hvordan forældrekulturen er på den årgang de selv repræsenterer, men også fortælle lidt om, hvad de som udvalg laver, og om man kan rette henvendelse til dem.
  • Deltage i planlægning af Stor Bededagsstævne og Årsafslutning.
  • Udvælge årets træner/leder samt kåre årets udviklingspris og årets ildsjæl ud fra alle de stemmer og begrundelser der er kommet ind.
  • Hjælpe med afvikling af kampe - evt. som dommere
  • Forældreudvalget skal i samarbejde med det sportslige udvalg formidle et forældrepunkt i klubbens "blå tråd".
  • Arrangere sociale arrangementer for børnene eller klubbens trænere og ledere.


I første omgang skal forældrene udvælges på årgangene, og her vil det være trænerens/holdlederens opgave at finde ud af, hvem der kunne have lyst til at deltage i et forældreudvalg.
Efterfølgende mødes forældrene og undertegnede til en snak om, hvordan vi kommer igang og hvilke andre opgaver der ligger i et forældreudvalg . Smil
Tænk over om I har lyst til at være med og henvend jer derefter til træneren/holdlederen på jeres årgang.

Det er godt for en klub som Kastrup Boldklub at få skabt et forældreudvalg, da vi tror på at det gør klubben stærkere. Smil

Manglende trænere
En anden ting er at vi i øjeblikket oplever at få flere og flere børn til klubben. For nogle uger siden havde vi et større sparringsmøde, hvor næsten alle årgange fortalte, at de havde fået tilgang af flere spillere, hvilket jo er rigtig dejligt. Men det betyder også, at vi mangler trænere på nogle af årgangene, herunder:

  • U5: En holdleder
  • U10: En træner, gerne to fra vinter Smil
  • U13 1: En assistenttræner


Hvis nogle af jer kender nogen, som gerne vil være trænere 1-2 gange om ugen og evt. deltage i en kamp i weekenden, så kontakt undertegnede på følgende mailadresse: Chr_The@hotmail.com.
Som træner får man mulighed for at komme på noget træneruddannelse. Dette finansieres bl.a. gennem de penge som klubben selv har indtjent, f.eks. via storbededagsstævnet. Smil

Tak fordi I gav jer tid til at læse mailen.

Min klub, din klub, Kastrup Boldklub. Smil

Sportslige hilsner fra Christian Theilgaard / Børnekoordinator, specifik træner og bestyrelsesmedlem i Kastrup Boldklub.

P.S. Klubbens nye sportslige struktur (Den blå tråd) findes på vores hjemmeside.