Kastrup Boldklub / Nyhedsarkiv / Generalforsamling

Generalforsamling

Udgivet den: 22. februar 2018 - 8:40

Hermed indkaldes til generalforsamling i KASTRUP BOLDKLUB

Tirsdag d. 13. marts 2018 klokken 19.00 i Klubhuset på Røllikevej 5 

KB-logo-320px.jpgDagsorden ifølge vedtægterne: 

 1.  Valg af dirigent.
 2.  Bestyrelsens beretning.
 3.  Aflæggelse af regnskab.
 4.  Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 5.  Indkomne forslag.
 6.  Valg af bestyrelsen.
  På valg er følgende:
  Jackie Lauridsen (ønsker genvalg)
  Christian Theilgaard (ønsker genvalg)
  Jacob Z Simonsen (ønsker genvalg)
 7. Valg af revisor.
 8.  Øvrige valg.
 9.  Eventuelt.


2017 Regnskabet ligger til gennemsyn på kontoret fra mandag den 5. marts (hvis kontoret ikke er åbent kan regnskabet gennemses efter aftale med Claus Jensen – tlf. 22193990)

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest søndag d. 4. marts – sendes til formand@kastrupboldklub.dk

Vedtægter kan læses på www.kastrupboldklub.dk 

Den endelige dagsorden offentliggøres på hjemmesiden fra 8 dage før generalforsamlingen.

For deltagere i generalforsamlingen byder Kastrup Boldklub på stegt flæsk m/persillesovs fra 18.00 til 18.45.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen