Kastrup Boldklub / Nyhedsarkiv / Den 23 januar var der bestyrelsesmøde i Kastrup Boldklub

Den 23 januar var der bestyrelsesmøde i Kastrup Boldklub

Udgivet den: 24. januar 2018 - 14:15

bestyrelse.jpg

Den 23 januar var der bestyrelsesmøde i Kastrup Boldklub.

Tanker, planer og ideer omkring fremtidige trænerkabler drøftes og de ansvarlige trænere og ledere bliver naturligvis kontaktet.

John Juul fra bestyrelsen har fået titlen "Husets Mand". John vil rydde op og få hængt billeder med mere op og generelt sørge for at klubben fortsat er hyggelig at færdes i.

Der er nogle udfordringer i vaskeriet som vi kommer til, at forholde os til. Der vil komme nogle ændringer som informeres ud til de "berørte" årgange og hold.

Stig Blyme er stoppet og vi ønsker ham alt det bedste og håber, at se ham igen.
Der afholdes generalforsamling i Kastrup Boldklub den 13 marts klokken 18.30. Indkaldelse med dagsorden bliver publiceret på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset.

Rigtig mange fra både børne, ungdoms og seniorafdelingen har tilmeldt sig træner/lederfesten. Det er rigtigt positivt og vi glæder os alle til dagen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Kastrup Boldklub