Kastrup Boldklub / Information / Kalender / Kæmperne´s Generalforsamling

Kæmperne´s Generalforsamling

26/03/2018 Kl. 18:00 - Kl. 22:00
Café Røllike

kæmperne_2018.jpgMandag d. 26 marts 2018 kl. 18.00  i Tutten.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00. 

Der vil blive serveret Krebinetter med tilbehør.

Tilmelding til spisning senest fredag d. 23/3 -2018 hos Michael på 40409353.
Pris pr. person  99,00  kr.

Dagsorden iflg. lovene

1. Valg af dirigent
2. Beretning v/Formand
3. Regnskab v/Kasserer
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag(skal være bestyrelsen i hænde 19/3-2018
6. Årets Kæmpeudnævnelse
7. Valg til bestyrelsen
    a. Formand (Lasse Thomsen villig til genvalg)
    b. Bestyrelsesmedlem (John Juul villig til genvalg)
8. Valg af 2 billagskontrollanter (villige til genvalg)
9. Eventuelt.

Tags: